Termes i Condicions

  


Condicions d’ús:

Per poder donar-se d’alta al servei de Versió Postal, sigui quina sigui la tarifa escollida, és necessari complir els següents requisits:

- Ser major de 18 anys

- Residir al territori espanyol peninsular, incloent les Illes Balears

- Llegir i acceptar els Termes i Condicions de Versió Postal

- Facilitar les dades requerides pel lloc web i actualitzar-les si és necessari, per tal de fer possible la correcta prestació del servei.

* Versió Postal es reserva el dret a refusar la subscripció al servei o donar de baixa a un usuari quan ho cregui convenient.

 

Actualització de dades:

És molt important que en cas de canvi de domicili, l’usuari actualitzi les dades referents a l’adreça al seu perfil del lloc web. S’ha d’assegurar de fer-ho abans que es faci efectiu el trasllat ja que serà responsable de les despeses d’enviament addicionals o les possibles pèrdues de pel·lícules que una manca de comunicació pugui ocasionar.

 

Informació sobre canvis en les condicions del servei:

Versió Postal es reserva el dret d’aplicar canvis en les condicions del servei i en les tarifes. Si això succeeix, serà comunicat a tots els clients per e-mail amb un mes d’antelació, de manera que si aquests no hi estan d’acord puguin donar-se de baixa del servei abans que aquests canvis siguin aplicats.

Per donar-se de baixa del servei n'hi ha prou amb enviar un correu electrònic a info@versiopostal.com sol·licitant la cancel·lació del contracte. Aquesta es podrà fer efectiva sempre i quan l'usuari hagi retornat totes les pel·lícules a Versió Postal. 

Condicions del servei:

Funcionament:

Per accedir al servei de lloguer de cinema per correu postal es requereix que l’usuari es doni d’alta a una de les tarifes disponibles, cal omplir la wishlist amb un mínim de 10 pel·lícules per poder començar a prestar el servei. Es començarà enviant una o dues pel·lícules segons la tarifa escollida, i no s’enviarà la següent fins que se n’hagi retornat una. En les tarifes “SAN SEBASTIÀ”, “VENÈCIA” i “FEM UVic”, si s’esgota el màxim mensual de pel·lícules establert, no s’enviarà la següent fins que es faci efectiu el pagament de la següent quota. En la tarifa “CANNES”, l’enviament de pel·lícules és continuat, ja que no hi ha límit de pel·lícules per mes. 

 

Quotes:

Amb la seva subscripció a qualsevol de les nostres tarifes vostè es compromet a pagar la quota corresponent, que se li carregarà a la seva targeta de crèdit de manera mensual i independentment de l’ús que faci del servei. La primera quota es cobrarà en el moment d’activar el servei, i només es deixarà de cobrar en el moment en què el client cancel·li el seu compte a Versió Postal fent una petició de baixa per correu electrònic a info@versiopostal.com. Per poder cancel·lar el compte, el client ha d’haver retornat la última pel·lícula rebuda. Mentre Versió Postal no hagi rebut totes les pel·lícules prestades es seguirà cobrant la quota mensual, a no ser que es donin per perdudes per part del client i pagui el recàrrec corresponent (30€ per dvd perdut). No hi ha la possibilitat de reemborsament de part de la quota en cas de donar-se de baixa a la meitat del període de facturació (mensual).

*En cas de canvi de targeta o de data de caducitat de la mateixa, l'usuari ha d'enviar un correu electrònic a info@versiopostal.com avisant de que cal canviar la informació de pagament, des de Versió Postal habilitarem de nou la passarel·la de pagament perquè, en entrar a la web, l'usuari pugui introduir les noves dades. 

 

Canvi de tarifa:

L’usuari de Versió Postal pot canviar de tarifa tantes vegades com vulgui, a través del seu perfil del lloc web. Cada vegada que l’usuari canviï de tarifa haurà de tornar a facilitar les dades de la targeta de crèdit per tal de fer el canvi efectiu. El canvi de tarifa serà implementat en el cobrament de la quota del mes següent, sempre i quan s’hagin retornat totes les pel·lícules prestades amb la tarifa anterior.

 

Enviament i recepció de les pel·lícules:

Versió Postal treballa de manera habitual amb Correus, però es reserva el dret de canviar d’empresa de missatgeria si sorgeixen problemes que afectin a la correcta prestació del servei.

Versió Postal es compromet a enviar el següent dvd en el termini d’un dia des de la recepció de la pel·lícula. La pèrdua d’un dvd s’ha de comunicar a Versió Postal a partir del 4art dia des de la data d’enviament del mateix.

El temps mitjà necessari per rebre una pel·lícula a Catalunya pot variar en funció de la distància del seu domicili a la nostra seu central, afectacions al servei de Correus fora de la nostra responsabilitat o la data, tenint en compte que els caps de setmana i festius el servei de Correus no funciona.  

Versió Postal es compromet a fer un manteniment continuat dels dvd’s i a enviar-los en perfecte estat per tal de garantir la qualitat del visionat. L’usuari és responsable dels dvd’s mentre aquests estiguin en la seva possessió. En cas de devolució d’un dvd en mal estat (més enllà del desgast lògic de l’ús habitual), l’usuari haurà de fer-se càrrec de la taxa pertinent, que es carregarà al compte de l’usuari i se li comunicarà per correu electrònic :

Versió Postal no es fa responsable dels problemes de visualització de les pel·lícules que puguin ser causats per aparells reproductors vells o en mal estat, lectors de pc o video consoles. Recomanem als nostres usuaris que tinguin cura  dels reproductors de dvd i/o blu-ray que utilitzen habitualment per tal d’evitar problemes en la visualització de les pel·lícules.

Cal conservar la funda de plàstic protectora amb la que són enviades les pel·lícules, i fer la devolució amb la mateixa. Si es torna una pel·lícula sense la funda de plàstic hi haurà un recàrrec per l’usuari d’1€.

De la mateixa manera s’ha de conservar el sobre de retorn franquejat, si aquest es malmet o s’extravia l’usuari es farà càrrec de les despeses d’enviament per retornar el dvd a la nostra seu central.

 

Respecte als drets de la propietat intel·lectual:

L’usuari és responsable de l’ús que es fa de les pel·lícules llogades a Versió Postal. Aquests dvd’s i blu-rays estan destinats a la visualització domèstica privada, qualsevol altre ús que se li doni i que vulneri els drets de propietat intel·lectual és responsabilitat de l’usuari que és qui hauria de respondre davant la llei en cas de delicte.