The Black Power Mixtape 1967-1975 Afegir a Wishlist

The Black Power Mixtape 1967-1975

Göran Olsson

Sinopsi: Durant més de trenta anys ha estat ocult en una televisió sueca un material inèdit sobre el moviment nord-americà Black Power, però ara, un cop rescatat, s'han posat a disposició de tots les entrevistes, vídeos i reportatges que van realitzar alguns periodistes del país nòrdic en Estats Units, entre els anys 1967 i 1975. Black Power va ser un moviment de defensa dels drets de ciutadans negres que es va desenvolupar als EUA a finals dels seixanta i principis dels setanta. La protesta social reivindicava l'orgull racial i cultural que suposava ser negre i demanava igualtat de drets polítics i socials per a tota la societat, independentment de la seva raça.